Tokarka jest maszyną, która może być przeznaczona do obróbki wielu materiałów. Najczęściej wytwarza się nią przedmioty, które powstają poprzez obrót dowolnej figury geometrycznej wzdłuż jednej z osi (najczęściej podłużnej). Taka obróbka skrawaniem nazywana jest toczeniem. Dzisiaj, dzięki specjalistycznemu sterowaniu oraz bardzo precyzyjnym podzespołom, możliwe jest uzyskanie bardziej złożonych i skomplikowanych elementów niż używając tokarek sterowanych ręcznie.

tokarka CNS

Jak jest zbudowana tokarka CNC?

Tokarka jest jednym z najprostszych urządzeń przeznaczonych do obróbki skrawaniem. Jej praca opiera się bowiem głównie na ruchu samego materiału, natomiast głowica często jest nieruchoma lub rusza się tylko w dwóch osiach. Dzięki temu, podczas toczenia możemy uzyskiwać zmienną średnice elementów. Tak więc wszystkie tokarki numeryczne muszą posiadać kilka elementów, które są niezbędne do jej prawidłowego działania. Wyposażone są w kły, narzędzie obróbcze, podstawę oraz komputer sterujący. Działanie wszystkich tych podzespołów jest zintegrowane dzięki automatyce oraz dodatkowym podzespołom mechaniczno – elektrycznym. Narzędziem obróbczym najczęściej jest nóż tokarski, wiertło lub narzędzie do gwintowania. Ten element najczęściej ulega zużyciu, ponieważ ma bezpośredni kontakt ze skrawanym materiałem oraz siłami tarcia, występującymi podczas pracy.

tokarka CNC

Sterowanie komputerowe i jego obsługa

W nowoczesnych tokarkach praca operatora najczęściej ogranicza się tylko do zamocowania metalu w uchwycie lub kłach oraz nadzorowaniu całego procesu. W zależności od typu i specyfiki zakładu produkcyjnego, czasami do zadań pracownika obsługującego maszynę należy również jej zaprogramowanie. Typ i model komputera odpowiedzialnego za sterowanie całym układem determinuje sposób programowania maszyny. Najczęściej panel jest odpowiedzialny za uruchomienie napędu uchwytów powodując ruch obrotowy materiału przeznaczonego do obróbki oraz sterowanie narzędziem lub narzędziami obróbczymi. Jeżeli tokarka CNC posiada wodny system chłodzenia, to za jego uruchomienie i sterowanie również odpowiada elektroniczny system sterujący. W jaki sposób wygląda sterowanie komputerowe urządzeniem? Producent nowoczesnych tokarek wyposaża maszynę w specjalny panel dotykowy, w którym poprzez przypisanie odpowiednich funkcji można kontrolować pracę całego urządzenia.

Nowoczesna tokarka numeryczna CNC sprawdza się szczególnie w sytuacji, w której chcemy usprawnić działanie naszej firmy. Jeżeli przedsiębiorstwo zajmuje się wykonywaniem tulei, gwintowaniem gniazd lub wytwarzaniem innych detali, które mogą powstać poprzez obrót danej bryły, to z pewnością sprzęt tego typu sprawdzi się doskonale.